Foredrag

Med 12 års erfaring i Gatemagasinet Megafon og over 20 år i mediebransjen har jeg bygget opp masse kompetanse som jeg gladelig deler med andre.